وقتی نیستی

” وقتی نیستی ” .

وقتی نیستی
وقتی نیستی
وقتی نیستی
وقتی نیستی
وقتی نیستی
وقتی نیستی
وقتی نیستی
وقتی نیستی
وقتی نیستی
وقتی نیستی

وقتی نیستی معین وقتی نیستی خونمون با من غریبی میکنه وقتی نیستی فاطمه مهلبان وقتی نیستی وقتی نیستی محسن یگانه وقتی نیستی پیشم وقتی نیستی سینا پارسیان وقتی نیستی منصور وقتی نیستی هرچی غصه س تو صدامه وقتی نیستی واسه کی بخونم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *